[1]
H. Wijaya, Z. Muttaqin, dan M. Taufiq, “Peningkatan Nilai Ujian Nasional melalui Pengayaan Materi Bahasa Indonesia di Sekolah SMA/MA Lombok Timur, Tahun Akademik 2018/2019”, Madaniya, vol. 1, no. 1, hlm. 1-8, Feb 2020.